Pult CO

Využíváme pult centrální ochrany, který nabízí tyto možnosti.

Naše společnost využívá pult centralizované ochrany výrobce NAM, a.s. – typ NAM GLOBAL. Smluvně dohodnuté předkládání výpisů událostí z jednotlivých objektů předkládáme zákazníkům poštou nebo prostřednictvím e-mailu, čímž je zabezpečena rychlost a operativnost. Informace ze střežených objektů jsou na PCO předávány prostřednictvím rádiové, telefonní, GSM/GPRS sítě nebo pomocí SMS zpráv, přičemž každý ze způsobů má své klady a zápory.

• Pomocí rádiového vysílače:

výhodou je velká bezpečnost a spolehlivost přenosu informací mezi objektem a PCO. Rádiový vysílač vysílá každých 30 sekund kontrolní telegramy na sběrnou stanici, která v případě, že neobdrží platný kontrolní telegram do 5 minut okamžitě vyhlásí poplach. Tímto je zajištěno kontrolované spojení mezi střeženým objektem a PCO. Informace o poplachu ve střeženém objektu je na PCO zaslána pomocí rádiové sítě do 3 sekund. V dnešní době se jedná o nejkvalitnější a nejbezpečnější možnost střežení objektů. Podmínkou využití rádiového vysílače je umístění objektu v dosahu naší rádiové sítě. Pro informace o pokrytí naší rádiové sítě kontaktujte naše technické oddělení.

• Pomocí GSM/GPRS vysílače:

výhodou je pokrytí signálem po téměř celé ČR pomocí mobilní sítě operátorů T-mobile a Vodafone. GSM/GPRS vysílač využívá k přenosu informace ze střeženého objektu na PCO síť GSM, kterou je možné „zarušit“ a tím znemožnit přenos na PCO. Kontrola spojení mezi střeženým objektem a PCO probíhá v intervalu 15-ti minut.

• Pomocí pevné telefonní linky:

výhodou je skutečnost, že většina zákazníků má ve střeženém objektu zavedenu pevnou linku a tudíž stačí naprogramovat v ústředně EZS komunikaci s naším PCO v součinnosti s montážní nebo servisní firmou. Nevýhodou je riziko sabotáže telefonní linky (přerušení), na které se může přijít až při kontrole spojení mezi objektem a PCO, která je prováděna jednou za 24 hodin. Každá informace z ústředny EZS přenesená na PCO je zpoplatněna telefonním operátorem a tyto poplatky jsou hrazeny zákazníkem. Toto připojení hodnotíme jako postačující, nicméně v dnešní době již technicky překonané.

• Pomocí SMS zpráv:

informace ze střeženého objektu na PCO jsou přenášeny pomocí SMS brány formou SMS zpráv. V případě poplachu je na PCO odeslaná poplachová SMS. Odeslaná poplachová SMS je zaslána do SMS centra daného operátora a její doručení případné nedoručení je závislé na vytížení a propustnosti sítě GSM. Toto připojení na PCO považujeme za vhodné pouze tehdy pokud není možno využít žádné jiné alternativy.