Školení

Bezpečnostní agentura Valkýra SECURITY zajišťuje kurzy školení zaměstnanců bezpečnostních agentur (Osvědčení o dílčí kvalifikaci – strážný) v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., příloha č. 5. Tyto kurzy zajišťujeme jak pro naše zaměstnance, tak pro externí zájemce v našem školícím středisku v Ostravě a v Plzni.
Cena kurzovného činí 1200 Kč.

V případě zájmu kontaktujte Slovákovou Světlanu na tel: 775 466 080

Školení v plzeňském středisku probíhá na adrese:
Nade Mží 1
318 00 Plzeň – Skvrňany

KONTAKT
Tel.: 377 386 492
www.ssosoom.cz