• Silné zázemí, profesionalita a především prozákaznický přístup z nás dělá jedničku na trhu v oblasti bezpečnostních služeb

 • Jako první v České republice jsme kvalifikováni k proškolovaní pořadatelů a security ve standardech UEFA

SECURITY & POŘADATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme bezpečnostní a pořadatelskou službu na kulturních, sportovních a společenských akcích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

OSTRAHA OBJEKTŮ & MAJETKU

Pro klienty realizujeme služby fyzické ostrahy objektů a majetku, převozy peněz i cenností. Nabízíme také službu pultu centralizované ochrany (PCO) společně s výjezdovou skupinou.

PROMO HOSTESKY & VIP GUARD

Mezi přednosti našich hostesek patří příjemný vzhled i vystupování a rovněž schopnost komunikace v několika světových jazycích (angličtina, němčina, ruština, francouzština, polština)

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Zajistíme na vaší akci preventivní požární hlídky, které budou dohlížet na dodržování protipožárních předpisů, volných únikových cest a vhodné rozmístění hasících přístrojů.

SECURITY & POŘADATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme bezpečnostní a pořadatelskou službu na kulturních, sportovních a společenských akcích nejen v České republice, ale i v zahraničí. Všichni naši pracovníci jsou ustrojeni v jednotném stejnokroji, který je v případě doplněn o reflexní prvky, nebo jiné ochranné prostředky, jako například taktické vesty, chrániče, přilby, apod. 

Pokud je na tomto webu zobrazena Vaše fotografie proti Vašemu souhlasu, kontaktujte správce sítě na emailu info@zdravotnidozor.cz

Pokud je na tomto webu zobrazena Vaše fotografie proti Vašemu souhlasu, kontaktujte správce sítě na emailu info@zdravotnidozor.cz

OSTRAHA OBJEKTŮ & MAJETKU

Pro klienty realizujeme standardní služby fyzické ostrahy objektů a majetku, převozy peněz a cenností. Nabízíme také službu pultu centralizované ochrany (PCO) společně s výjezdovou skupinou. Mimo jiné zajišťujeme fyzickou ochranu osob včetně potřebných služeb s tímto souvisejících.              A v neposlední řadě umíme také řešit velmi nestandardní situace.

Využíváme pult centrální ochrany, který nabízí tyto možnosti.

Naše společnost využívá pult centralizované ochrany výrobce NAM, a.s. – typ NAM GLOBAL. Smluvně dohodnuté předkládání výpisů událostí z jednotlivých objektů předkládáme zákazníkům poštou nebo prostřednictvím e-mailu, čímž je zabezpečena rychlost a operativnost. Informace ze střežených objektů jsou na PCO předávány prostřednictvím rádiové, telefonní, GSM/GPRS sítě nebo pomocí SMS zpráv, přičemž každý ze způsobů má své klady a zápory.

• Pomocí rádiového vysílače:

výhodou je velká bezpečnost a spolehlivost přenosu informací mezi objektem a PCO. Rádiový vysílač vysílá každých 30 sekund kontrolní telegramy na sběrnou stanici, která v případě, že neobdrží platný kontrolní telegram do 5 minut okamžitě vyhlásí poplach. Tímto je zajištěno kontrolované spojení mezi střeženým objektem a PCO. Informace o poplachu ve střeženém objektu je na PCO zaslána pomocí rádiové sítě do 3 sekund. V dnešní době se jedná o nejkvalitnější a nejbezpečnější možnost střežení objektů. Podmínkou využití rádiového vysílače je umístění objektu v dosahu naší rádiové sítě. Pro informace o pokrytí naší rádiové sítě kontaktujte naše technické oddělení.

• Pomocí GSM/GPRS vysílače:

výhodou je pokrytí signálem po téměř celé ČR pomocí mobilní sítě operátorů T-mobile a Vodafone. GSM/GPRS vysílač využívá k přenosu informace ze střeženého objektu na PCO síť GSM, kterou je možné „zarušit“ a tím znemožnit přenos na PCO. Kontrola spojení mezi střeženým objektem a PCO probíhá v intervalu 15-ti minut.

• Pomocí pevné telefonní linky:

výhodou je skutečnost, že většina zákazníků má ve střeženém objektu zavedenu pevnou linku a tudíž stačí naprogramovat v ústředně EZS komunikaci s naším PCO v součinnosti s montážní nebo servisní firmou. Nevýhodou je riziko sabotáže telefonní linky (přerušení), na které se může přijít až při kontrole spojení mezi objektem a PCO, která je prováděna jednou za 24 hodin. Každá informace z ústředny EZS přenesená na PCO je zpoplatněna telefonním operátorem a tyto poplatky jsou hrazeny zákazníkem. Toto připojení hodnotíme jako postačující, nicméně v dnešní době již technicky překonané.

• Pomocí SMS zpráv:

informace ze střeženého objektu na PCO jsou přenášeny pomocí SMS brány formou SMS zpráv. V případě poplachu je na PCO odeslaná poplachová SMS. Odeslaná poplachová SMS je zaslána do SMS centra daného operátora a její doručení případné nedoručení je závislé na vytížení a propustnosti sítě GSM. Toto připojení na PCO považujeme za vhodné pouze tehdy pokud není možno využít žádné jiné alternativy.

Jedná se o vysoce efektivní bezpečnostní systém, jehož možnosti využití jsou velmi široké a prakticky neomezené: od čerpacích stanic, sázkových kanceláří, retailových jednotek až po obchodní domy.

Mlha po sobě nezanechává žádnou vlhkost, ani jiné stopy. Je zcela neškodná pro člověka, zvířata, potraviny a elektroniku.

PROMO HOSTESKY & VIP GUARD

Společnost Valkýra Security je schopna zajistit služby profesionálních hostesek pro Vaše akce.

Mezi přednosti našich hostesek patří příjemný vzhled i vystupování a rovněž schopnost komunikace v několika světových jazycích (angličtina, němčina, ruština, francouzština, polština)

Primárně zajišťujeme hostesky v Ostravě a okolí, ale není pro nás problém zajistit tyto služby také v Olomouci, Brně a v Praze.

Pokud je na tomto webu zobrazena Vaše fotografie proti Vašemu souhlasu, kontaktujte správce sítě na emailu info@zdravotnidozor.cz

Pokud je na tomto webu zobrazena Vaše fotografie proti Vašemu souhlasu, kontaktujte správce sítě na emailu info@zdravotnidozor.cz

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Zajistíme na vaší akci preventivní požární hlídky, které budou dohlížet na dodržování protipožárních předpisů, volných únikových cest a vhodné rozmístění hasících přístrojů.

Člen preventivní požární hlídky musí splňovat odbornou přípravu podle § 24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Sankce HZS:

Zákon č. 133/1985 Sb., § 76:
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

Písm. c) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1

(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené výše. 

 • IČO: 29453551
 • kancelář se nachází v přízemí budovy
 • pondělí-pátek
 • 08.00 - 11:00
 • 12:00 - 15:00
MARTIN WASIK
Jednatel společnosti
 • 774 440 080
 • wasik.martin@seznam.cz
SVĚTLANA SLOVÁKOVÁ
Mzdová účetní
 • 775 466 080
 • valkyrasecurity.mzdy@seznam.cz
KATEŘINA GOCIEKOVÁ
Finanční oddělení
 • 778 033 080
 • valkyrasecurity@seznam.cz
JIŘÍ KUTÁČ
Velitel záchranného týmu
 • 731 742 091
 • info@zdravotnidozor.cz
Tomáš NEUVIRT
Bezpečnostní manager
 • 720 328 098
Petr SKOPAL
Vedoucí výjezdové skupiny - PCO
 • 777 702 043
Jan NĚMEC
Bezpečnostní manager pro lední hokeje
 • 604 804 153
Zdeněk SKALKA
Bezpečnostní manager
 • 731 534 065
Petr MARCIN
Bezpečnostní manager
 • 777 093 227
Jan JASINSKÝ
Bezpečnostní manager
 • 604 852 198
Rostislav STUCHLÍK
Bezpečnostní manager
 • 604 164 050
Jiří OVESNÝ
Manager Valkýra Servis
 • 778 510 080

Pokud je na tomto webu zobrazena Vaše fotografie proti Vašemu souhlasu, kontaktujte správce sítě na emailu info@zdravotnidozor.cz